INSTYTUT MECHANIKI I INŻYNIERII OBLICZENIOWEJ

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

tel. +48 261 839 849
fax +48 261 839 355
e-mail imiio@wat.edu.pl